„HYDROCYCLE“ – motocykl, který z výfuku vypouští vodní páru