Další snižování cen tepla z plynu podkopal nárůst regulovaných cen elektřiny a plynu